Αρχική 5 Κανονισμοί Ορθής Λειτουργίας

Κανονισμοί Ορθής Λειτουργίας

Ο χώρος μας λειτουργεί εντελώς εξατομικευμένα, για αυτό και κάθε επαγγελματίας εξυπηρετεί αποκλειστικά έναν και μοναδικό πελάτη/πελάτισσα ανά συνεδρία.
Προκειμένου λοιπόν να είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε την αξία των υπηρεσιών μας στο επίπεδο που έχουμε καθορίσει,  θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι κανονισμοί ορθής λειτουργίας.

 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ο/η πελάτης/πελάτισσα μπορεί να κλείσει τη συνεδρία του είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά για όποια διαθέσιμη ημερομηνία και ώρα επιθυμεί ο ίδιος/α.
Η δέσμευση του απαιτούμενου για το ραντεβού χρόνου γίνεται δωρεάν και η εξόφληση της αξίας της παρασχεθείσας υπηρεσίας πραγματοποιείται μετά το τέλος της εφαρμογής.
Σε προαγορές πολλαπλών συνεδριών, το συμφωνημένο ποσό θα εξοφλείται κατά την πρώτη συνεδρία.
Σε περίπτωση μη εξόφλησης του συνολικού συμφωνημένου ποσού μετά τη λήξη της πρώτης συνεδρίας, το κόστος των επόμενων συνεδριών θα αναπροσαρμόζεται στην αρχική τους τιμή, χωρίς την έκπτωση των πολλαπλών συνεδριών.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Σε περίπτωση ακύρωσης σε λιγότερο από 24 ώρες πριν την προκαθορισμένη συνεδρία ή μη εμφάνισης για πάνω από 3 φορές, είτε αυτό συμβεί συναπτά, είτε ανακόλουθα, προκειμένου να δεσμευτεί ο χρόνος για την επόμενη συνεδρία, θα ενεργοποιείται η διαδικασία της προκράτησης ραντεβού.

 

ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Για να μπορεί να δεσμευτεί ο χρόνος για το επόμενο ραντεβού, θα πρέπει να γίνεται προκράτηση με καταβολή του ποσού των  15€ στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης.
Το ποσό αυτό θα αφαιρείται από το κόστος της εφαρμογής, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί.
Για ακυρώσεις σε λιγότερο από 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη συνεδρία ή μη εμφάνιση, το ποσό της προκράτησης δεν θα επιστρέφεται.
Σε προπληρωμένα πακέτα συνεδριών σε περίπτωση ακύρωσης 24 ώρες πριν την συνεδρία ή η μη εμφάνισης, η αξία του ραντεβού επιβαρύνει  την επόμενη συνεδρία.

 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης του/της πελάτη/πελάτισσας άνω των 15’ από την προγραμματισμένη ώρα της συνεδρίας, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή ή να μην εκτελέσει μέρος των προγραμματισμένων παροχών, εφόσον κρίνει ότι θα δημιουργήσει αναστάτωση στη ροή του ημερήσιου προγράμματος.
Στόχος μας πάντα είναι να βελτιώνουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας αλλά και την συνολική εμπειρία σας, μα προκειμένου να το επιτύχουμε αυτό είναι αναγκαίο να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ και των δυο πλευρών.